"Dobry nauczyciel nie nakazuje ci wejść do świątyni swojej wiedzy,
a raczej prowadzi Cię na na próg twojego własnego umysłu"
Kahlil Gibran
Slider

Specjalistyczne zajęcia neuroterapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Cele terapii

Celem zajęć jest zastosowanie w terapii dzieci jednej z najnowszych metod psychofizjologii stosowanej, która poparta jest na

teoretycznych podstawach psychologii eksperymentalnej. Metoda EEGBiofeedback w latach 70 – tych wprowadzona została do

medycyny cywilnej i z powodzeniem wykorzystywana jest w większych ośrodkach terapeutycznych i placówkach medycznych.

Metoda została wymyślona w laboratoriach medycznych NASA w latach 60-tych dla pilotów, astronautów, wojskowych i

polityków. Bardzo szybko okazało się, że jest niesamowicie skuteczna i nie ma żadnych efektów ubocznych.

Terapia EEGBiofeedback :

 • poprawia funkcje poznawcze,
 • koncentracje uwagi i jej utrzymywanie,
 • pamięć, wiarę w siebie,
 • organizację swoich poczynań,
 • zwiększa kreatywność,
 • usprawnia umysł ,
 • polepsza jakość i ilość snu,
 • podnosi odporność.

Okazała się jedną z lepszych metod w terapii uczenia i zachowania. Dlatego też z laboratoriów wojskowych przeniesiono ją na

grunt medycyny cywilnej i zaczęto wykorzystywać do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Terapia EEGBFG jest metodą medycyny klasycznej. Wykorzystuje plastyczność neuronalną czyli zdolność układa nerwowego do

zmian adaptacyjnych, które dotyczą zarówno struktury jak i funkcji, warunkując rozwój i zachowanie życia. Ćwiczenia

polegają na pobudzaniu mózgu poprzez receptory różnych modalności- wzrok, słuch, dotyk, węch lub bodźce

prioprioreceptywne. Dzięki temu osiąga się poprawę i optymalizację czynności bioelektrycznej i uzyskuje samokontrolę nad

procesami biologicznymi zachodzącymi w organizmie. W technicznym ujęciu jest to metoda cyfrowego EEG z pomiarem, dzięki

czemu możemy zadziałać na miejsca zaburzeń w mózgu i obserwować efekty terapii. Podczas treningu pacjent świadomie

kontroluje swoje fale mózgowe i modyfikuje ich aktywność poprzez technikę sprzężenia zwrotnego. Pacjent podczas treningu

podłączony jest do specjalnej głowicy elektrodami, siedzi wygodnie w fotelu, obserwuje grę video i otrzymuje stały sygnał

wzrokowy, dotykowy lub dźwiękowy, dzięki czemu może sterować własnymi falami mózgowymi. Podobny obraz tylko w formie

cyfrowej widzi terapeuta, który w miarę potrzeb może ułatwiać lub utrudniać ćwiczenie pacjenta. Podczas tej terapii tylko

ćwiczymy mózg, niczego nie zabierając ani nie dodając. Stosujemy kontrolowaną stymulację behawioralną- odczytując fale

mózgowe jakie tworzy pacjent nagradzamy go za prawidłowe jednocześnie je promując, lub pozbawiamy nagrody aby

wycofywać fale niekorzystne. Dzięki temu mózg pacjenta błyskawicznie uczy się optymalnej pracy poprawiając

jednocześnie stan kliniczny. O jej skuteczności świadczy fakt, że opisuje ją ponad 4500 prac naukowych z całego świata. Z

moich doświadczeń w wykorzystywaniu tej metody w terapii uczenia świadczy fakt iż optymalizuje ona czynność mózgu w

zdrowiu i chorobie. Jest więc metodą sprawdzoną , fachową i efektywną . Stosowana jest w medycynie klinicznej, szkolnej,

sportowej i profilaktycznej. Można ją stosować zarówno u dziewcząt jak i chłopców, bez względu na wiek. Dzięki zastosowaniu

tej metody u uczniów i uczennic ze specyficznymi trudnościami w nauce dajemy im szanse na wyrównanie różnic edukacyjnych i

eliminowanie barier związanych z brakiem możliwości opanowania minimum programowego. Uczniowie objęci tym programem

obserwują pozytywne efekty swoich działań, a tym samym zwiększa się ich motywacja i zaangażowanie.Są pozytywniej

postrzegani przez nauczycieli , rodziców i kolegów Skierowana jest głównie do uczniów u których obserwuje się trudności

związane z nauką , a spowodowane zdiagnozowanymi wcześniej dysfunkcjami typu:

 • zaburzenia uczenia się (dysleksja),
 • zaburzenia rozwoju mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i motywacji,
 • ADHD
 • ADD
 • Zachowania ze spektrum autyzmu
 • Zwolnione tempo pracy
 • Zaburzenia zachowania

Terapia ta prowadzona jest w porozumieniu z neurologiem, w oparciu o aktualne wyniki EEG, indywidualną mapę mózgu i

szczegółowy wywiad. Pozwala to na precyzyjne określenie miejsc uszkodzenia i nieprawidłowości w przebiegu fal mózgowych

oraz przyczyn istniejących dysfunkcji mających konkretny wpływ na nabywanie wiedzy i umiejętności . Dzięki temu, że system

Biofeedback posiada rozbudowany program po każdej sesji otrzymujemy wyniki ze statystycznymi danymi o poszczególnych

pasmach i wskaźnikach theta/SMR i theta/beta, co jest ważnym detektorem zmian w zachowaniu dziecka. Pozytywne efekty

treningu wskazują na poprawę koncentracji uwagi oraz stabilizacje pracy mózgu. W trakcie całego treningu obserwujemy też

krzywą uczenia poszczególnych zakresów pasm fal mózgowych. Obserwacje kliniczne korelujemy każdorazowo po treningu oraz

z wynikami testów czy trendami krzywej uczenia się. Ocena podsumowująca wymaga spojrzenia na początkową minimapę

mózgu i wszystkie wyniki treningowe oraz porównanie ich. Staramy się tak aktywizować pracę ucznia aby średnie wyniki

uzyskane w 1 treningu były lepsze niż początkowe w 1-2 rundach. Systematyczne działania przy odpowiednio dobranych

parametrach będą wskazywały na regularną poprawę pracy i aktywności fal mózgowych, co w przełożeniu ma wpływ na

możliwości uczenia. Po systematycznie prowadzonym treningu obserwujemy:

 • Poprawę jakości i szybkości uczenia się,
 • zwiększenie motywacji,
 • Zwiększenie koncentracji,
 • Poprawa jakości komunikacji,
 • Zwiększenie tempa pracy,
 • Wyeliminowanie zachowań negatywnych.

 

Dodaj komentarz

Zamknij